نمایش 1–12 از 20 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

رول کاغذ حرارتی 5.7سانتی 25متری

2,830 تومان

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 25متری PG تایوان

طول: 25 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 14000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 25متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 25متری PG تایوان

طول: 25 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 7000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی 5.7سانتی 20متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 20متری PG تایوان

طول: 20 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 18000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی5.7سانتی 18متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 18متری PG تایوان

طول: 18 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 20000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 20متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 20متری PG تایوان

طول: 20 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 9000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 18متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 18متری PG تایوان

طول: 18 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 10000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی 5.7سانتی 16متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 16متری PG تایوان

طول: 16 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 10000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 16متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 5.7 سانتی 16متری PG تایوان

طول: 16 متر

عرض: 57 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن:

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 10000 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول حرارتی 7.9 سانتی 240متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول حرارتی 7.9 سانتی 240 متری PG تایوان

طول: 240 متر

عرض: 79 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن: 20 عدد

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 500 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول حرارتی 7.9 سانتی 240 متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول حرارتی 7.9 سانتی 240 متری PG تایوان

طول: 240 متر

عرض: 79 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن: 20 عدد

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 500 حلقه

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول حرارتی 7.9 سانتی 45متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 7.9 سانتی PG تایوان

طول: 45 متر

عرض: 79 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن: 60 عدد

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 6000 حلقه (50 کارتن)

زمان تحویل: 15 تا 20 روز

رول حرارتی 7.9 سانتی 45 متری

مشخصات محصول:

نام محصول: رول کاغذ حرارتی 7.9 سانتی PG تایوان

طول: 45 متر

عرض: 79 میلیمتر

رنگ: سفید

رنگ چاپ: مشکی

گراماژ: 55 گرم

تعداد در کارتن: 60 عدد

کیفیت: خیلی خوب

کشور مبدا: PG تایوان

نام های این محصول: کاغذ حرارتی – کاغذ ترمال – Thermal roll – Thermal paper

حداقل سفارش: 3000 حلقه (50 کارتن)

زمان تحویل: 15 تا 20 روز